رای صنعت توس

تصویر تماس

آدرس

  • کارخانه شماره 1 و دفتر مرکزی:
    شهرک صنعتی توس، توس 2، اندیشه 13، شماره 861

    کارخانه شماره 2 (واحد مدل سازی و ریخته گری):
    شهرک صنعتی توس، توس 1،، صنعت 13، شماره ب 614
  • مشهد
  • خراسان رضوی
  • ایران

اطلاعات تماس

سایر اطلاعات

ایمیل:

info@raysanat.com