پرینت

لزوم مدیریت پایدار منابع آب در معادن و صنایع معدنی

 ماهنامه مهندسی، پژوهشی و اقتصادی توسعه معادن شماره 79

ابراهیم پناهی: کارشناس ارشد پروژه بازیابی آب، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

حسین پور معصومی: مدیریت پروژه بازیابی آب، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 


 

مقدمه:

آب چه از منابع زیرزمینی باشد یا آب های سطحی، یک منبع اساسی برای زندگی است. دسترسی به آب با کیفیت و کافی از نیاز های حیاتی بشر در سراسر جهان است و ما همگی نسبت به برآوردن این نیاز در حال و آینده مسئولیم. در مجموعه های معدنی آب به طور کلی مصارف ذیل را داراست:

  • عملیات فرآوری (خردایش، جدایش، پر عیار سازی و انتقال)
  • سیستم های خنک کننده
  • دفع گردو غبار (کارخانه های فرآوری، نوار های نقاله و راه ها )
  • حمل و نقل کنستانتره و باطله به شکل اسلاری
  • شست و شوی تجهیزات
  • آب بهداشتی و شرب
  • آبکشی از معادن
پرینت

10 علامت هشدار دهنده در پمپ های اسلاری

علامت هشدار شماره 1: لرزش Vibration

به طور کل لرزش در برخی از تجهیزات فرآیند مورد انتظار است. مانند الک، اما سطوح بالای لرزش نشانه نا کارآمدی است. به ویژه هنگامی که در پمپ ها ظاهر می شود.

بررسی لرزش ها و تغییرات الگویی آن طی زمان یکی از بهترین راه های ردیابی وضعیت تجهیزات فرآیند است.

لرزش می تواند نتیجه طیف گسترده ای از عوامل باشد از جمله: یاطاقان های فرسوده، آشفتگی در جریان اسلاری و فونداسیون ضعیف، نصب ضعیف، لقی بیرینگ ها و سیستم تسمه و پولی غیر متمرکز.

سنسور های مدرن می توانند آثار خاص را در الگوی لرزش تجهیزات مشخص کند، و اطلاعاتی را فراهم می­کند تا وجود هر گونه عیب و مشکل در تجهیز قابل تشخیص باشد. این اطلاعات به شما کمک خواهد کرد تا اقدامات اصلاحی را در زمان مناسب انجام دهید.

برنامه نظارتی موثر شامل بررسی اطلاعات ضبط شده لرزش ها و وارد کردن منظم یا مداوم آنها به سیستم بر روی اجزای مختلف تجهیرات. برای مثال، معمولاً برای ثبت اطلاعات لرزش بیرنگ های دوسر محفظه یاطاقان در پمپ های بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد با توجه به تفاوت این الگو های ثبت شده می توان منبع بلقوه اشکالات را شناسایی کرد.

پرینت

سایش در پمپ های اسلاری (بخش دوم)

مقایسه تعدادی از تست های آزمایشگاهی تعیین نرخ سایش با سایش در شرایط عملیاتی در پمپ های اسلاری – بخش دوم

همان گونه که در بخش اول به آن اشاره شد در جدول 1، نرخ سایش در سه متریال مختلف را در شرایط عملیاتی و میدانی نشان می دهد، نتایج نشان می دهند نرخ سایش در چدن سفید یا 27% کرم و30% کمتر از لاستیک طبیعی است، ضریب تغییر پذیری (COV) برای لاستیک طبیعی 2 برابر قطعات آهنی است.

در ادامه به وسیله تست های آزمایشگاهی میزان نرخ سایش را به دست می آوریم.

پرینت

سایش در پمپ های اسلاری (بخش اول)

مقایسه تعدادی از تست های آزمایشگاهی تعیین نرخ سایش با سایش در شرایط عملیاتی در پمپ های اسلاری – بخش اول

Weir Minerals Australia Ltd., 1 Marden Street, Artarmon, NSW, Australia

 01

چکیده: 

تعدادی از تست های آزمایشگاهی برای اندازه گیری مقاومت به سایش لاستیک طبیعی و چدن سفید یو تکتیک و هاپریوتکتیک تحت شرایط سایشی و فرسایش انجام گرفته است. فعالیت های آزمایشگاهی شامل 2 نوع مختلف از تست های سایش به وسیله جت اسلاری است، تست کوریلس(1)و تست ASTM و ماسه های خشک با چرخ لاستیکی(2).

پرینت

قطعات یدکی دو سالانه برای پمپ های اسلاری

قطعات تحت سایش پمپ های معدنی در کلیه صنایع عمر مفیدی دارند و نیاز است تا قطعات یدکی و مصرفی تعویض شوند. نگرانی از عدم دستیابی به قطعات پر مصرف در زمان نیاز و یا اجتناب از تکرار پی در پی پروسه تامین آنها و حتی صرفه جویی در هزینه های تامین اجتناب می نماید که این قبیل از قطعات یدکی برای یک دوره مشخص قبلا تهیه و در انبار نگهداری شوند. طول دوره، میزان مورد نیاز و زمان تکرار پروسه تامین یکی از وظایف اصلی واحد تعمیرات و نگهداری و با هماهنگی کامل با واحدهای تدارکات و بازرگانی است.